✆ 883 958 099
Menu

Czy uszczelki pęczniejące do drzwi ppoż. są niezbędne?

Uszczelka w drzwiach ppoż wykonana w odpowiedniej technologii to jeden z najważniejszych elementów każdych drzwi przeciwpożarowych. Mimo że niewidoczna, spełnia bardzo ważną rolę w zatrzymywaniu ognia, dymu i wysokiej temperatury. Jak zbudowane są uszczelki do przegród ppoż. i dlaczego nie może ich zabraknąć w atestowanych drzwiach ognioodpornych?


Jak działają ognioodporne uszczelki do drzwi przeciwpożarowych?

Uszczelka pęczniejąca to specjalny profil montowany w skrzydle drzwi, na prawie całym jego obwodzie (zwykle na obwodzie ościeżnicy – górnej i pionowych krawędziach). Wyglądem przypomina grubą taśmę. Może być wykonana z różnych materiałów, bardzo często jest to grafit lub krzemian sodu grafitu. Materiały te zwiększają swoją objętość pod wpływem wysokiej temperatury. Dzięki temu, podczas pożaru, uszczelka szczelnie przylega do ościeżnicy, eliminując przedostawanie się dymu, pyłów i gorącego powietrza przez szczeliny między skrzydłem drzwi a ościeżami. Uszczelkę przykleja się zwykle w specjalnym kanale, wyfrezowanym w powierzchni drzwi.

Ze względu na te właściwości, uszczelki ppoż. nazywane są uszczelkami pęczniejącymi, można także spotkać się z innymi określeniami, takimi jak uszczelka puchnąca, czy taśma rozprężna. Uszczelki tego typu są odporne na działanie nie tylko gorąca, ale i wilgoci oraz pary wodnej, nie odkształcają się w wyniku uderzeń mechanicznych lub działania wysokiego ciśnienia. Nie tracą także swoich właściwości pod wpływem środków chemicznych, kwasów i innych szkodliwych substancji.

Ognioodporna uszczelka pęczniejąca do drzwi ppoż. – budowa, przepisy

Uszczelka pęczniejąca jest obowiązkowym elementem każdych drzwi przeciwpożarowych. To, jak takie drzwi mają być zbudowane, reguluje – między innymi – norma PN-EN 13501-2 (klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków), a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w prawie warunków technicznych budynków.

Drzwi przeciwpożarowe muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Najczęściej konstrukcje tego rodzaju tworzą dwa arkusze blachy, pomiędzy którymi umieszcza się materiały izolacyjne (np. wełnę mineralną). Drzwi powinny zostać wyposażone w atestowany zamek oraz (jeśli znajdują się w budynkach użyteczności publicznej) w uchwyty przeciwpaniczne, czyli specjalne mechanizmy umożliwiające bardzo szybkie otworzenie przegrody, również w sytuacji ataku paniki, kiedy zdolności percepcyjne są skrajnie ograniczone. Istotnym elementem jest także samozamykacz, który zapobiega pozostawieniu otwartych drzwi w sytuacji zagrożenia.

Uszczelka pęczniejąca musi być zamontowana po obwodzie drzwi (styku z ościeżnicą), ale także po obwodzie ewentualnych przeszkleń i innych elementów naruszających ciągłość przegrody.

Przeczytaj także: Jakie wymogi i przepisy obowiązują drzwi przeciwpożarowe do przeglądu?


Jakie są rodzaje uszczelek do drzwi ppoż.? Co jeszcze warto wiedzieć?

Oprócz uszczelki pęczniejącej, w drzwiach przeciwpożarowych mogą znaleźć się dodatkowe uszczelki dymoszczelne. Nierzadko jedna uszczelka spełnia obie te funkcje jednocześnie: chroni przed przedostaniem się dymu i ognia. Aby ochrona przed dymem była możliwa, uszczelka nie powinna być perforowana, tzn. powinna być przyklejona w całości, po całym obwodzie drzwi. Przyklejenie jej we fragmentach zmniejsza szczelność w miejscach łączenia elementów.

Uszczelki montowane w drzwiach mają także dodatkowe właściwości akustyczne (zmniejszają przenikanie hałasu). Dodatkowym zabezpieczeniem drzwi przeciwpożarowych są uszczelki montowane na ościeżnicy, takie jak uszczelka obwiedniowa EPDM (z gumy etylenowo-propylenowo-dienowej). Materiały tego rodzaju nie odkształcają się w kontakcie z ciężkim skrzydłem drzwiowym, pozwalając na wygodną, bezawaryjną eksploatację (same w sobie nie posiadają jednak właściwości przeciwpożarowych).

Data: 10 listopada 2021

883 958 099

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych.

OK