✆ 883 958 099
Menu

Jakie wymogi i przepisy obowiązują drzwi przeciwpożarowe do przeglądu?

Drzwi przeciwpożarowe to zaawansowana grupa produktów, których zadaniem jest ochrona przed ogniem, dymem i wysoką temperaturą. By skutecznie spełniały swoją funkcję, muszą być wykonane z odpowiednich materiałów, według określonych procedur i z wykorzystaniem odpowiednich technologii. Jak zabudowane są drzwi przeciwogniowe i jakie normy muszą spełniać?

Klasy odporności ogniowej drzwi ppoż

Zgodnie z Prawem budowlanym, wszystkie budynki użyteczności publicznej powinny zostać wyposażone w drzwi ppoż o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. To, jaka klasa ma zastosowanie w danym przypadku, zależy przede wszystkim od wielkości pomieszczeń oraz charakteru samego budynku i jego głównego przeznaczenia.

Najczęściej stosowane w polskim budownictwie klasy odporności ogniowej, to:

  • Drzwi ppoż. EI 30 – najniższa klasa odporności, urządzenia tej klasy należy montować w kotłowniach, a także w budynkach niskich i średniej wysokości.

  • Drzwi ppoż. EI 60 – drzwi co najmniej tej klasy powinny znaleźć się w budynkach wysokich.

Na rynku znajdziemy także drzwi przeciwpożarowe o wyższej odporności, np. EI 90 lub 120.

Jak odczytywać symbol EI obecny na drzwiach ppoż?

Litera E oznacza szczelność ogniową (zdolność do wstrzymywania ognia, niedopuszczenia do jego przedarcia się przez przegrodę), litera I natomiast odnosi się do izolacyjności ogniowej (odporności na wysoką temperaturę). Wartości liczbowe z kolei wskazują na czas, w jakim drzwi zachowają właściwości przeciwpożarowe, wyrażony w minutach (przegroda klasy EI 60 będzie chronić przed przedostaniem się ognia przez godzinę).

Drzwi przeciwpożarowe – przepisy

Prawo definiuje drzwi ppoż. jako przegrody pozwalające zatrzymać rozprzestrzeniania się ognia. Ich budowa powinna umożliwić szybką ewakuację budynku oraz sprawne dotarcie jednostek ratowniczych do źródła pożaru. W kontekście drzwi przeciwpożarowych istotna jest – między innymi – norma PN-EN 13501-2 (klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków).

Zasady budowy i działania drzwi ppoż. reguluje także Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy precyzują, że drzwi przeciwpożarowe muszą zostać wykonane z materiałów niepalnych, powinny być wyposażone w certyfikowany zamek oraz mieć odpowiednią szerokość – ta zależy między innymi od szerokości korytarza, wielkości samego budynku i liczby osób, które mogą w niej przebywać.

Przepisy wymagają także, by drzwi ppoż. montowane w budynkach użyteczności publicznej były wyposażone w uchwyty przeciwpaniczne. Są to specjalne konstrukcje, które może otworzyć nawet osoba poddana bardzo silnemu stresowi. Mechanizm tego rodzaju powinien także umożliwiać otwieranie drzwi w warunkach wysokiej temperatury.

Przegląd drzwi przeciwpożarowych – kiedy trzeba go przeprowadzić?

Aby zapewnić wymagane bezpieczeństwo, drzwi przeciwpożarowe należy regularnie poddawać przeglądowi. Kontrola stanu technicznego powinna odbyć się przynajmniej raz w roku. Dokładne informacje odnośnie warunków przeglądu podaje zwykle producent drzwi w instrukcji użytkowania produktu oraz dokumentacji techniczno-ruchowej. Konieczność prowadzenia przeglądu reguluje polskie prawo, w tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 roku.

Przeglądu drzwi ppoż

Przeglądu drzwi ppoż. może dokonać osoba z odpowiednimi uprawnianiami. Czynności, jakie przeprowadzi technik w ramach kontroli, to między innymi:

  • weryfikacja szczelności zewnętrznej części drzwi oraz stanu ościeżnicy,

  • kontrola działania mocowań, zawiasów, uchwytów,

  • sprawdzenie i ewentualna regulacja samozamykacza,

  • kontrola oznakowania drzwi (naklejek, tabliczek znamionowych),

  • sprawdzenie szczelności dodatkowych elementów (np. przeszkleń),

  • kontrola działania uszczelki pęczniejącej.


Technik dokonuje również konserwacji niektórych elementów (np. zawiasów) i wykonuje czynności serwisowe. Kontrola drzwi ppoż. kończy się sporządzeniem protokołu oraz wyznaczeniem daty kolejnego przeglądu.

Data: 28 października 2021

883 958 099

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych.

OK